Formular za zapošljavanje

Lični podaci
*Naziv
*Ime oca
*Prezime
*Datum rođenja
(npr. 25.12.2004)
*Mesto rođenja
*Adresa
*Mesto stanovanja
*Pol   
*Broj telefona
*Broj mobilnog telefona
*Email:
*Obrazovanje
*Profesija
*Vojna obaveza   
*Vozačka dozvola (najviša kategorija)
*Očekivana plata od   to 
*Da li bi prihvatili probni rad   
*Da li bi prihvatili rad na određeno vreme   

Obrazovanje
Stepen obrazovanja
Obrazovni pravac
npr. Pravni fakultet
Smer
npr. međunarodno pravo
  
Ukoliko ste diplomirali u inostranstvu, navedite zemlju
i naziv škole
Prosek (npr. 21.34)
Magistratura (godina, škola, oblast)
Doktorat (godina, škola, oblast)

Stručni ispiti (godina polaganja)
Pravosudni ispit   
Samostalni računovođa   
Brokerski ispit   
Ovlašćeni računovođa   

Poznavanje stranih jezika
Engleski jezik
Čitanje
Pisanje
Konverzacija
Drugi jezik
Čitanje
Pisanje
Konverzacija
Oblast za koju aplicirate
Željeno mesto rada (maksimum dva mesta)


DOSADAŠNJE RADNO ISKUSTVO
Dosadašnje radno iskustvo, grupišite po zanimanjima
1.
O nama
Naziv radnog mesta
Godine rada na tom radnom mestu   
Kratak opis posla
2.
O nama
Naziv radnog mesta
Godine rada na tom radnom mestu   
Kratak opis posla
3.
O nama
Naziv radnog mesta
Godine rada na tom radnom mestu   
Kratak opis posla
4.
O nama
Naziv radnog mesta
Godine rada na tom radnom mestu   
Kratak opis posla
5.
O nama
Naziv radnog mesta
Godine rada na tom radnom mestu   
Kratak opis posla

*Obavezna polja!
Odustajem
Potvrđujem

FRANŠIZA

Pročitajte sve prednosti i pogodnosti koje nudi naš Franšizni sistem.

Više

Isporuka na adresi

Isporuka na adresi u dogovoreno vreme.

Više

Nađite nas

Preko google maps nađite najbiži Battery Centar

Više

Želite da pitate?

Ukoliko imate pitanja u vezi naših proizvoda i usluga, slobodno pitajte

Pitajte nas

ZAHTEV za lap top bateriju

Više

Proverite status Vaše reklamacije

Više

Follow us on facebook! Follow us on twitter! Call us! Chat with us!
Live chat by BoldChat