Servisiranje

Provera statusa primljene reklamacije u lokalnom servisu

Svaki primljeni akumulator u lokalnom servisu evidentira se preko posebne aplikacije i njegov status možete da proverite OVDE u bilo koje vreme ukoliko ste ostavili email pri prijemu.

Neispravnost

Neispravnosti na akumulatoru možemo podeliti u dve grupe:

- U prvu grupu spadaju nepravilnosti nastale zbog greški napravljenih u samom procesu izrade akumulatora;
- U drugu grupu spadaju kvarovi nastali kao posledica nepravilnog rukovanja (eksploatacije) akumulatora.

Servis počinje prijemom i pregledom akumulatora, i popunjavanjem upitnika pri prijemu akumulatora preko specijalizovane aplikacije.

Prijem akumulatora u Lokalni Servis

Procedura prijema akumulatora u lokalni servis traje otprilike oko 5 miniuta i pri prijemu se utvrđuje sledeće:

- Identitet donosioca;
- Model reklamirane baterije;
- Proverava se ispunjenost garantnih uslova;
- Utvrđuje se kapacitativno stanje pri prijemu.

Nakon prijema, korisnik potpisuje sledeću Izjavu o prijemu:

"Izjavljujem da sam upoznat sa odredbama u garantnom listu i da ću snositi troškove dijagnoze baterije u skladu sa Vašim cenovnikom, ako se utvrdi tokom dijagnostikovanja da baterija nije u dobrom stanju i da je izazvano stanje mojom krivicom. Takođe se slažem da bateriju ostavim u servisu u roku od 8 dana od dana njenog prijema, radi dijagnoze. Ako ne preuzmem bateriju u roku od 15 dana od dana njenog prijema, neću imati pravo na njen povraćaj i baterija će biti odložena u režim reciklaže.

Režim servisiranja

Proces servisiranja ili dijagnoza primljene baterije traje različito u zavisnosti od kapaciteta primljene baterije. U proseku 2-3 dana, a najduže do 8 dana. Nakon utvrđivanja činjeničnog stanja, korisnik se obaveštava o stanju baterije, putem e-mail-a automatski, ukoliko je isti ostavio pri prijemu, a ukoliko nije onda se obaveštava putem telefonskog poziva.

Proces preuzimanja

Proces preuzimanja reklamirane baterije traje ne više od 2 minuta, a korisnik je potrebno da plati uslugu lokalnog servisa, ukoliko se utvrdi da razlog stanja baterije izazvan krivicom korisnika, i da je baterija nakon procesa servisiranja u ispravnom stanju. Ukoliko korisnik nepreuzme primljenu bateriju, ista se odlaže u proces reciklaže.

Lokalni servisi

FRANŠIZA

Pročitajte sve prednosti i pogodnosti koje nudi naš Franšizni sistem.

Više

Isporuka na adresi

Isporuka na adresi u dogovoreno vreme.

Više

Nađite nas

Preko google maps nađite najbiži Battery Centar

Više

Želite da pitate?

Ukoliko imate pitanja u vezi naših proizvoda i usluga, slobodno pitajte

Pitajte nas

ZAHTEV za lap top bateriju

Više

Proverite status Vaše reklamacije

Više

Follow us on facebook! Follow us on twitter! Call us! Chat with us!
Live chat by BoldChat