Povraćaj robe

1. Reklamacija na ispravnost proizvoda se može svrstati u jednu od kategorija:

a) Reklamacija u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad (DoA - Dead on Arrival):

- Da je isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili da ne odgovara specifikaciji ili projektovanoj nameni (ovo morate utvrditi na licu mesta, ispred kurira proveriti robu i odmah reagovati). Ako kurir napusti mesto isporuke, a Vi prijavite neispravnost kasnije ili nekompletnost pošiljke – razlikuje se račun i ono što imate u paketu – reklamacija neće biti uvažena - da je proizvod u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad neispravan – u ovom slučaju morate odmah obavestiti ovlašćeni servis za proizvod koji ste poručili (podatke o ovlašćenom servisu pronaći ćete na garantnom listu koji ste dobili uz proizvod koji ste poručili).

b) Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda u garantnom roku.

U tom slučaju, proizvod isključivo šaljete u servis na onu adresu koja je upisana na garantnom listu (tu se nalazi kontakt telefon i adresa ovlašćenog servisa koji Vam može rešiti kvar). Svako slanje proizvoda na drugu adresu (koja ne piše na garantnom listu koji ste dobili uz proizvod) se neprihvata i proizvod gubi garanciju.

2. Prilikom prijema robe koja nije ispravno funkcionisala u trenutku instalacije 

Rok za povraćaj novca i utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 21 dan od prijema robe na servis. Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca.

3. Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda u trenutku instalacije

Roba mora biti vraćena isključivo u ovlašćeni servis čiju adresu i kontakt možete pronaći na garantnom listu koji ste dobili uz kupljeni proizvod. Reklamirana roba mora se vratiti kompletna, neoštećena, u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser potvrdio navode kupca.

4. Sve ostale reklamacije 

Ostale reklamacije na funkcionisanje proizvoda u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad (DoA), podležu pod opšte i posebne uslove navedene u garantnom listu.

5. Prilikom reklamacije robe u garantnom roku, kupac je dužan

- Da reklamirani proizvod donese u servis naznačen na garantnom listu;
- Da prodavcu/serviseru podnese na uvid originalni garantni list kao i račun o kupovini;
- Da prodavcu/serviseru iznese precizan opis funkcionalne neispravnosti i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do nedostatka u funkcionisanju istog;
- Nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je i ostavio proizvod.

Povraćaj robe se koristi isključivo u slučaju reklamacije, usled neispravnosti ili oštećenja uređaja, odnosno u cilju servisiranja istog i ne može se izvršiti u druge svrhe. U slučaju da je kupac koristio uređaj, ako je uređaj otvaran, i nakon određenog vremena nije zadovoljan tj. očekivao je mnogo više od naručenog uređaja povraćaj novca, zamena proizvoda ili povraćaj istog nije moguća.
BatteryCentar.rs zadržava sva prava promene cene proizvoda, pa ako ste poručili uređaj po jednoj ceni i sa tom cenom ste ga primili na kuću adresu, a nakon toga je cena smanjena nemate prava na povraćaj novca.
Dodatna pitanja u vezi sa povraćajem robe možete dobiti pozivanjem broja 0800 001 002 ili slanjem e-mail-a na info@batterycentar.rs

FRANŠIZA

Pročitajte sve prednosti i pogodnosti koje nudi naš Franšizni sistem.

Više

Isporuka na adresi

Isporuka na adresi u dogovoreno vreme.

Više

Nađite nas

Preko google maps nađite najbiži Battery Centar

Više

Želite da pitate?

Ukoliko imate pitanja u vezi naših proizvoda i usluga, slobodno pitajte

Pitajte nas

ZAHTEV za lap top bateriju

Više

Proverite status Vaše reklamacije

Više

Follow us on facebook! Follow us on twitter! Call us! Chat with us!
Live chat by BoldChat